Carve-out (izdvajanje) i dezinvestiranje

Maksimizujmo vrijednosti iz procesa izdvajanja i dezinvestiranja

U određenim situacijama, najbolja stvar koju možete napraviti za kompaniju jeste djelimično ili potpuno dezinvestiranje određenih poslovnih jedinica, a sve s ciljem optimizacije poslovanja i povećanja vrijednosti za vlasnike. 

Takvi su projekti vrlo kompleksni i zahtijevaju stručno vodstvo. Naš tim stručnjaka će vam rado pomoći pri provođenju carve-out procesa ili procesa dezinvestiranja, što će vam omogućiti ostvarenje željenih dugoročnih ciljeva.

Možemo vam pružiti podršku u planiranju i provedbi prodaje / kupovine poslovne jedinice koja je dio veće organizacije bez obzira da li je li poslovna jedinica već izdvojena, odnosno samostalna pravna osoba ili ju je tek potrebno izdvojiti („carve out“).

Analiziramo finansijske podatke, te vršimo odabir onih koje su relevantne za proces izdvajanja. U sklopu takvih procesa najčešće provodimo sljedeće aktivnosti:

Identifikacija imovine i obaveza koje se moraju uključiti u obim transakcije, odnosno koje su predmet izdvajanja.

Definisanje carve-out metodologije, uključujući alokaciju indirektnih (zajedničkih) troškova, primjenu računovodstvenih načela i normalizaciju finansijskih pokazatelja.

Priprema pro forma finansijskih informacija i prateće dokumentacije u saradnji s vašim finansijskim i operativnim timovima.

Procjena profitabilnosti izdvojene jedinice, uz analizu uticaja carve-outa na budućnost vaše organizacije, s fokusom na generisanje prihoda i razvoj strukture troškova.

Identifikacija i komunikacija s potencijalnim kupcima izdvojene poslovne jedinice.

Utvrđivanje finansijskih klauzula pravne dokumentacije - u saradnji s vašim pravnim savjetnicima pomažemo izraditi finansijske klauzule koje će biti predmet finalnog ugovora o prijenosu izdvojene poslovne jedinice.

Vođeni dugogodišnjim iskustvom savjetovanja u ovakvim procesima, u mogućnosti smo pružiti vam najbolje smjernice u svakom koraku procesa i pomoći vam u provedbi plana.

Kontaktirajte nas