Dubinsko snimanje poslovnih partnera

Sveobuhvatan uvid koji će vam dati povjerenje u odnose s trećim stranama

Odnosi sa trećim stranama stvaraju prilike, ali i rizik. Bilo da je novi dobavljač, partner u transakciji ili cilj akvizicije, finansijski i reputacijski troškovi mogu biti visoki ako nešto pođe po zlu. Naši iskusni stručnjaci za due diligence opremljeni su najsavremenijom tehnologijom koja će vam pomoći da ublažite rizike poslovanja sa trećim stranama širom svijeta.

Naš pristup

Pristup Mazarsa u savjetovanju pri upravljanju i minimiziranju vašeg rizika u odnosima s poslovnim partnerima podrazumijeva pojednostavljenje i smanjenje složenosti odnosa. Kombinujemo iskustvo i vještine naših stručnjaka za dubinska snimanja s dostupnim tehnološkim rješenjima, kako bismo vam ponudili rješenje koje najbolje odgovara vašim potrebama. Navedeno može obuhvaćati ispunjavanje regulatornih zahtijeva, poštivanje internih procedura, kao i bolje razumijevanje poslovnih partnera ili pojedinaca s kojima možete potencijalno sarađivati.

Pokrivamo široki raspon finansijskih, političkih, reputacijskih, okolišnih i rizika povezanih s ljudima. Između ostalog, pokrivamo pitanja mita i korupcije, politički angažovanih pojedinaca (PEPs), propisanih sankcija te propisanih nadzornih mjera.

Naša tehnologija je temelj naše usluge. Ako vam je potrebno učinkovito i stalabilno rješenje, sposobni smo vam izraditi prilagođeno rješenje bazirano na mogućnostima umjetne inteligencije („AI“) kako bismo stekli dublje razumijevanje vaših poslovnih partnera širom svijeta. Naše rješenje pretražuje, pregledava i analizira hljade strukturisanih i nestrukturisanih izvora podataka širom svijeta. Koristeći alate za obradu ljudskog govora i pisma te mogućnosti mehaničkog učenja, naše AI rješenje analizira informacije koristeći iste metode koje primjenjuju ljudski istraživači, ali bez ljudskih ograničenja. Rješenje također uključuje automatizirani i integrisani sistem praćenja toka rada za upravljanje svakim korakom postupka procjene rizika.

Naši stručnjaci mogu pružiti dodatni personalizirani angažman u postupku istraživanja i analize, stavljajući na raspolaganje svoje iskustvo i podršku ukoliko vam je potrebna detaljnija analiza. Na primjer, takva detaljnija analiza mogla bi biti potrebna u postupcima istrage prijevara. U takvim situacijama možemo upotrijebiti niz alata i izvora informacija, kao i pružiti vam savjet kako postupiti s nalazima dubinskog snimanja. Molimo vas posjetite stranicu usluga forenzike & zakonske usklađenosti za više informacija o podršci koju nudimo na tom području.

Naše tehnološko rješenje za dubinsko snimanje

Naše rješenje bazirano na mogućnostima umjetne inteligencije može se prilagoditi na način da vam pruži potpunu kontrolu nad procesom:

  • Fleksibilnost u procjeni rizika. Nudimo prilagođeni pristup koji odgovara vašim potrebama i zahtjevima. Naše AI rješenje se može podesiti na način da odražava vašu sklonost riziku i kategorije rizika
  • Pokrivenost. Naš alat ima pristup hiljada strukturisanih izvora podataka kao što su registri kompanija, popisi propisanih sankcija, propisane nadzorne mjere i baze podataka politički angažovanih pojedinaca. Također, imamo pristup značajnim količinama nestrukturiranog digitalnog / online sadržaja u obliku novinskih publikacija, objava na društvenim mrežama i blogova
  • Smanjenje lažno pozitivnih nalaza za 97%. Naš alat uklanja duple, beznačajne i nebitne rezultate. To omogućava manje utrošenog vremena za pregled rezultata, veću količinu pregledanog materijala i troškovne koristi
  • Jezični prijevod. Rješenje omogućuje paralelni prijevod na 60 jezika, eliminišući potrebu za zapošljavanje istraživača / analitičara sa specifičnog govornog područja
  • Brzina. Pretrage se obavljaju za samo 15 minuta
  • Revizijski trag. Naše rješenje uključuje sveobuhvatan i transparentan revizijski trag koji će zadovoljiti regulatorne zahtjeve, kao i interne postupke upravljanja i usklađenosti
  • Kontinuirano praćenje. Možemo pružiti uslugu jednokratnog pretraživanja (npr. za istražne postupke ili za potrebe korporativnih transakcija), ali isto tako možemo uspostaviti sistem kontinuiranog praćenja (npr. za odnose s dobavljačima)
  • Bez papirologije. Elektronički zapisi pripremljeni su u user-friendly formatu koji pruža sažete informacije o identificiranim ključnim nalazima
  • Automatizovani i integrisani tok rada. Rješenje primjenjuje sistem toka rada koji nam omogućuje upravljanje cjelokupnim procesom procjene rizika poslovnog partnera.

Kontaktirajte nas

Želite znati više?