Integracija nakon M&A transakcija

Maksimizacija vrijednosti kroz finansijsku stručnost i organizacijsko razumijevanje

Kako bi ostvarili najveću moguću vrijednost iz M&A transakcija esencijalno je integracijski proces provesti glatko i pouzdano. To se odnosi na poduzimanje ispravne strategije, dobro upravljanje projektima, stručni kadar i adekvatno postavljene ciljeve. Mazars pomaže kompanijama sastaviti pragmatičan i učinkovit pristup fokusiran na stvaranje vrijednosti i omogućavanje optimalnog toka poslovanja.

Naš pristup

M&A transakcije nose za sobom velika finansijska i operativna očekivanja, ali ih nije lako izvršiti. Njihov uspjeh iziskuje velik obim znanja i iskustva.

Kao vaš svakodnevni partner, naš tim će zajednički s vama razviti ambiciozne, ali realistične integracijske strategije akvizicije, prije i nakon zaključenja transakcije.

U skladu s provedenom transakcijom, sastaviti ćemo prikladan integracijski plan: koji kao takav identificira prilike za stvaranjem vrijednosti, a s njima i povezane rizike i izazove. Kroz jasan putokaz za promjenu i integraciju, pomažemo vam pronaći najbrži i najsigurniji put do uspješne tranzicije koja će osigurati uspješan nastavak kretanja u smjeru dugoročnih ciljeva.

Od dubinskog snimanja (due diligence-a) do završetka projekta, naš tim vam je kontinuirano na raspolaganju kako bi vam pomogao:

  • Razviti dobar poslovni plan za akviziciju,
  • Oformiti pouzdan tim koji će biti zadužen za donošenje odluka o aktiviranju vaših resursa i upravljanje istima,
  • Definisati i pratiti sinergije i inicijative za ispunjenje poslovnog plana,
  • Definisati operativni model poslovanja za novonastalu strukturu kompanija,
  • Izraditi plan promjene upravljanja koji omogućuje uspješnu integraciju,
  • Adresirati pojedine funkcionalne izazove s kojima će se susresti u različitim sektorima (prodaja i marketing), finansije, IT, ljudski resursi, itd.).

S obzirom da smo vrlo dobro umreženi, u mogućnosti smo pravovremeno povezati vas sa stručnjacima koji će vam nakon provedbe transakcije pomoći u implementaciji bitnih i stručnih pojedinosti poput porezne strategije, zakonske usklađenosti, integracije IT sistema i slično.

Kontaktirajte nas

Želite znati više?