M&A transakcije

Stručni savjeti u procesu spajanja i preuzimanja (M&A) kompanija

Bez obzira nalazite li se u okviru M&A procesa u ulozi kupca, prodavca ili finansijskog partnera, Mazarsovi stručnjaci nude sveobuhvatan paket usluga koji će vam olakšati cijeli proces i povećati šanse za uspješnost istoga.

M&A transakcije imaju ključnu ulogu u daljnjem razvoju kompanija: mogu ubrzati rast, potaknuti pozitivne promjene i pomoći u povećanju vrijednosti za vlasnike.

Naš tim stručnjaka pruža podršku u svim fazama M&A procesa - od samog strukturiranja transakcije do zaključivanja transakcije. U sklopu procesa pružamo usluge dubinskog snimanja (due diligence) i usluge procjene vrijednosti kompanija.

Naš pristup

Kroz proces smo orijentisani na vaše ambicije i očekivanja od procesa, stavljajući pritom fokus na maksimizaciju vrijednosti za vas i vašu kompaniju. Proces spajanja i akvizicije može biti vrlo kompleksan i dugotrajan, te se kroz isti često nailazi na razne prepreke. Upravo je naša zadaća olakšati vam cijeli proces na osnovu našeg iskustva u istom, pružajući vam pritom stručne savjete i prilagođena rješenja koja će vam pomoći u stvaranju šire slike i donošenju ključnih odluka tokom samog procesa.

Naša međunarodna prisutnost u Europi i svijetu nam omogućuje angažman timova iz drugih zemalja, koji raspolažu s nužnom tehničkom, sektorskom i geografskom ekspertizom, a sve s ciljem osiguranja svih relevantnih čimbenika u okviru procesa.

Izrazito smo fokusirani na kvalitetu odrađenog posla. S obzirom da se M&A transakcije kod velikog broja kompanija događaju samo jednom u njihovom životnom ciklusu , te su samim time bitan događaj za sve vlasnike i ostale sudionike kompanija, vrlo nam je bitno pažljivo pristupanje cijelom procesu, što u konačnici ima za rezultat uspješan nastavak poslovanja.

Naše usluge

Kontaktirajte nas