Transakcijske usluge

Naš tim stručnjaka za transakcije nudi vam podršku tokom procesa akvizicije, prodaje poslovanja i reorganizacije kompanije. Koristeći se kombinacijom sektorskog i tehničkog znanja, naš globalni tim stručnjaka osigurava da se čak i najsloženije transakcije provedu uspješno.

Due diligence pri akviziciji

Detaljno analiziramo poslovanje kompanija s finansijskog i poreznog aspekta, a sve s ciljem identifikacije potencijalnih rizika akvizicije.

Pružamo vam operativnepraktične i prilagođene savjete za rješavanje izazova s kojima ćete se susresti tokom akvizicije. U svakom trenutku u saradnji s vašim internim timovima, pomažemo vam s:

 • Procjenom ispravnosti podataka koji su korišteni pri određivanju transakcijske cijene: analiziramo finansijske podatke i ostale informacije prodavca te procjenjujemo njihovu dosljednost i relevantnost,
 • Normalizacijom finansijskih pozicija: analiziramo historijske podatke pomoću kojih identificiramo jednokratne događaje (stavke); te na osnovu tih podataka procjenjujemo normaliziranu operativnu dobit, radni kapital i neto dug, a sve s ciljem sticanja ispravne slike u vezi potencijala generisanja novčanih tokova,
 • Identifikacijom pravnih i poreznih rizika povezanih s transakcijom: analiziramo poreznu poziciju mete (kompanija koje akviziramo) i u saradnji s pravnim savjetnicima analiziramo pravne aspekte transakcije,
 • Preispitivanjem održivosti planiranog budućeg poslovanja: Analiziramo poslovni plan i ostale finansijske prognoze te ih uspoređujemo s historijskim podacima,
 • Osiguranjem kupoprodajnih ugovora finansijskim i poreznim klauzulama,
 • Pružamo podršku tokom pregovaranja i izrade finansijskih klauzula, posebice pri definisanju finansijskih uslova korištenih za određivanje cijene,
 • Pregledavamo jamstvene klauzule za imovinu i obaveze,
 • Savjetujemo vas o mogućnostima prilagođavanja kupovne cijene,
 • Savjetujemo vas o optimalnoj poreznoj strukturi transakcije.

Bez obzira o kojoj vrsti i veličini transakcije je riječ, naš pristup dubinskom snimanju je uvijek isti – dajemo sve od sebe da vam na osnovu provedenih analiza pružimo najbolje savjete i podršku kako bi donijeli ispravne odluke i optimizirali uslove transakcije.

Interni (vendor) due diligence i asistencija prodavcu kompanije

Analiziramo glavna područja nastanka rizika, predviđamo potencijalne probleme te pripremamo vaše poslovanje za prodajni proces.

Pružamo vam sveobuhvatnu podršku kako bi maksimizovali šanse za uspješnu prodaju poslovanja. U bliskoj saradnji s vašim timovima i ostalim savjetnicima pripremamo analize kako bi projekt prošao nesmetano kada se uključe treće strane.

Naše usluge u sklopu internog (vendor) dubinskog snimanja uključuju:

 • Sastavljanje neovisnog mišljenja o poslovanju: sažimanje specifičnosti vašeg poslovanja na način koji će biti razumljiv / prilagođen potencijalnim kupcima,
 • Anticipiranje mogućih područja pregovora i razvoj strategije za smanjenje njihovog utjecaja na vrijednost transakcije: Identificiranje područja mogućih rizika i priprema odgovora i strategije za prezentaciju istih potencijalnim kupcima, kako bi se osiguralo nesmetano provođenje transakcije i smanjenje njihovog utjecaja na vrijednost transakcije,
 • Pružanje informacija kupcima radi olakšanja provođenja samog postupka: Prezentovanje izvještaja vendor due diligence-a potencijalnim kupcima vaše kompanije kako bi pomogli u procesuiranju informacija i donošenju odluke o kupovini,
 • Ubrzanje postupka prodaje: pomažemo u pravovremenom zaključivanju transakcije,
 • Ograničavamo utjecaj procesa na vaše svakodnevno poslovanje: u saradnji s vašim timom pripremamo dokumentaciju u sklopu virtualne sobe („Virtual data room“) koju dajemo na raspolaganje potencijalnim kupcima. Dodatno, odgovaramo kupcima na postavljena pitanja

Cilj vendor due diligence-a je usredotočiti se na optimizaciju procesa prodaje - osiguranje potpune kontrole nad procesom, skraćivanje trajanja pregovora i maksimizacija vrijednosti za vlasnike.

Finansijska analiza i pregled poslovnog plana

U slučaju da vam se u poslovanju pojave neki specifični problemi, pružamo usluge finansijske dijagnostike / analize. Na primjer, pregledavamo upotrebu / iskorištenost sredstava uloženih u projekt, analiziramo uzročnike lošeg poslovanja te pronalazimo rješenja za ispravljanje takvih problema.

Također, nudimo usluge neovisnog pregleda vašeg poslovnog plana i povezanih pretpostavki u sklopu stvaranja nove kompanije, nove poslovne aktivnosti ili pak, u kontekstu donošenja relevantnih strateških odluka.

U svim našim finansijskim analizama i pregledima poslovnih planova, zauzimamo stav neovisnog, finansijskog stručnjaka kako bismo vam pružili vjerodostojne i objektivne informacije.

Okolnosti nakon provedbe akvizicije

Uz sva dosad navedena savjetovanja prije i za vrijeme akvizicije, nudimo vam podršku i nakon zaključivanja transakcije u vidu sklapanja klauzula o prilagodbi cijene i pregledu završnih finansijskih izvještaja nakon sklapanja transakcije.

Izvodimo detaljne analize učinka nakon akvizicije kako bismo utvrdili jesu li ispunjeni uslovi klauzula iz kupoprodajnog ugovora (poput earn-out modela i sl.) ili općenito kako bi pregledali učinke akvizicije.

Pružamo vam pomoć s:

 • Tumačenjem i donošenjem klauzula o prilagodbi cijene i drugih mehanizama definisanih u kupoprodajnom ugovoru,
 • Sudskim sporovima nastalim nakon izvršenja akvizicije u saradnji s našim pravnim stručnjacima,
 • Pripremom i upravljanjem finansijskim informacijama nakon završetka transakcije, poput pripreme početnog bilansa, usklađivanjem računovodstvenih načela ili procjenom stvarnih i prognoziranih rezultata.

Naši alati i rješenja

Naš timovi za M&A usluge imaju zajednički metodološki okvir na razini cijelog svijeta i koriste se prilagođenim alatima za izvještavanje kako bi se osigurala dosljednost i ujednačenost naših rezultata gdje god vam zatrebali.

Kontaktirajte nas

Želite znati više?