Telekomunikacije

Usluge za preduzeća koja su na čelu tehnoloških promjena

Tehnologija koja se brzo razvija, promjene u ponašanju korisnika, jaka konkurencija i regulatorni nadzor glavni su faktori koji utiču na telekomunikacijska preduzeća. Kako bi se istakla u gomili, preduzeća moraju biti agilna i otporna, a istovremeno i inovativna. Naši revizijski, savjetodavni i poreski stručnjaci mogu Vam pomoći odgovoriti na ovo tržište koje se brzo mijenja.

Naš pristup

U industriji telekomunikacija, firme se suočavaju s kombinacijom regulatornih, ekonomskih, konkurentskih i političkih pritisaka, dok istovremeno nastoje zadovoljiti zahtjeve korisnika. Kako potreba za kapacitetom i povezanosti eksponencijalno raste, moraju uvesti inovacije na nivou upotrebe, terminala, mreže i tržišta. Implementacija 5G tehnologije, sigurnost podataka, konkurencija ne-telekomunikacijskih pružatelja usluga, smanjena mrežna ulaganja i imperativi održivosti samo su neki od primjera najvećih izazova s kojima se sektor danas suočava.

Naši predani stručnjaci za telekomunikacije mogu Vam pomoći da se direktno suočite s ovim izazovima multidisciplinarnim pristupom koji pokriva reviziju, savjetodavna i poreska rješenja. Svaki od naših stručnjaka kombinuje duboko poznavanje Vaše strogo regulisane industrije s inovativnim pristupima kako bi Vam pomogli definisati vlastitu strategiju i odgovoriti na tržište koje se transformiše, uz potrebne specifične vještine i kredibilitet na svim tržištima na kojima poslujemo.

Možemo Vam pomoći na nekoliko načina, a to su:

Prilagođavanje Vašeg poslovnog modela

Održivi uspjeh u telekomunikacijskoj industriji znači prilagođavanje poslovnih modela kao odgovor na konkurentske i ekonomske pritiske, te na razvoj tehnologije. Možemo podržati Vašu transformaciju i pomoći Vam da unaprijedite svoju poslovnu strategiju i upravljanje Vašim informacijskim sistemima i procesima.

Prilagođavanje Vaše investicijske strategije

Uz sve veću potražnju za inovativnim tehnologijama, operateri moraju ulagati u svoje mreže. Korisnici sve više zahtijevaju brže mreže i stalne inovacije u tehnologiji i kapacitetu, kao što su velika brzina i niska latencija (5G), što zahtijeva značajna ulaganja koja mogu uticati na profitabilnost. Naši stručnjaci mogu Vam pomoći u tim naporima, kao što je procjena Vaših kapitalnih izdataka ili razvoj strateških partnerstava, istovremeno Vam pomažući u snalaženju u konkurentskom okruženju koje se stalno mijenja i rastućim regulatornim zahtjevima.

Ograničenje i kontrola rizika – Osiguravanje sigurnosti podataka

Kako količina podataka koje generišu korisnici raste, operateri se moraju fokusirati na zaštitu i povjerljivost prikupljenih informacija. Naš tim za kibernetičku sigurnost može Vam pomoći da ojačate politike upravljanja i sigurnosti koje se primjenjuju na Vaš informacijski sistem. Kada je riječ o poboljšanju upravljanja rizicima, naši globalni i multidisciplinarni timovi u internim kontrolama mogu pomoći ublažiti Vaše rizike i osmisliti program interne kontrole prilagođen rizicima koji se brzo razvijaju.

Međunarodno širenje

Kako se preduzeća digitaliziraju, a svijet sve više povezuje, poslovni modeli sve su globalniji. Imamo multidisciplinarni tim sektorskih stručnjaka koji Vam mogu pomoći u definisanju strategije internacionalizacije, uspostavljanju strategije valutne zaštite, upravljanju porezima, podršci u prelazu računovodstvenih načela, provođenju antikorupcijskih mjera i uvođenju mjera za upravljanje novčanim tokovima na što efikasniji način.

Kontaktirajte nas